အၾကံျပဳထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား

Conferendo video software အား Microsoft DirectShow (WDM) driver မွတဆင့္ output resolution 320*240 ရွိသည့္ camera မ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေစရန္ design ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

သင္၏ video chat အေတြ.အၾကံဳသည္ Conferendo software ႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ camera အရည္အေသြးေပၚအမ်ားၾကီးမူတည္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိျပဳပါ။အၾကံျပဳထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔ုိ့ အေလးအနက္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

အၾကံျပဳထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား

ပို၍ေကာင္းေသာ video performance ရရွိရန္ေအာက္ပါ cameras မ်ားကို အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

Media-Tech MT-4017
Logitech QuickCam Pro 4000
Logitech QuickCam Pro 9000
MSI StarCam Clip
iREZ K2r

တြဲဖက္သံုးနုိင္ေသာ ပစၥည္း

Conferendo software အတြက္ ေအာက္ပါ cameras မ်ားသည္ သင့္ေတာ္ပါသည္။

iREZ K2
Logitech QuickCam Pro 3000
Logitech QuickCam Pro 5000
Creative Ultra
Crearive Live! Cam Voice
Media Tech MT4016
Genius Eye 310
Genius Look 310S
Intel Pro PC Camera

Video ရိုက္ကူးျခင္း

ေအာက္ပါ video capture devices မ်ားကို Conferendo ႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

  • Dazzle DV Creator 80
  • Aver EZ Media
  • Aver PCTV
  • Miro PCTV
  • Miro DC10
  • Miro DC30
  • Belkin USB VideoBus II
  • Fly Video EZ
  • Fly Video PCTV

မွတ္ခ်က္

ကံမေကာင္းစြာပဲ ၊ audio ႏွင့္ video hardware ၏ installing ႏွင့္ troubleshooting အား ဖုန္း ၊ e-mail ၊ fax နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ နည္းပညာ အေထာက္အပ့ံ ကၽြြန္ုပ္တို႔ မေပးနုိင္ပါ။

© 2013-2021 အခမဲ့ Video Chat Conferendo! ရပိုင္ခြင္႔၊ အခြင့္အေရးအားလံုးကို သီးသန္႔ထားရွိပါသည္။
ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ အမွားေတြ႔ရွိသည္။ အေၾကာင္းၾကားရန္ ၊၎အား mouse ျဖင့္ select လုပ္ကာ Ctrl+Enter ႏွိပ္ပါ။